bê tông atphan
danh từ
1.アスコン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bê tông atphan

1. sân bê tông atphan
アスコン塊ヤード