bê tông cốt sắt
1.てつこんくりーと 「鉄コンクリート」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ