bề trái
1.うら 「裏」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan