bện
1.あむ 「編む」​​
2.まく 「巻く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIÊNヘン
QUYỂN,QUYỀNカン、ケン