bên bán
danh từ
1.うりて 「売り手」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
THỦシュ、ズ