bên bờ tây
danh từ
1.にしがわ 「西側」 [TÂY TRẮC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẮCソク
TÂYセイ、サイ、ス