bên bờ vực
câu, diễn đạt
1.せとぎわ 「瀬戸際」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
TẾサイ
LẠIライ