bến cảng thương mại
1.ぼうえきこう 「貿易港」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊ,DỊCHエキ、イ
MẬUボウ
CẢNGコウ