bến du thuyền
danh từ
1.マリーナ​​

Thảo luận, đóng góp