bên dưới
danh từ
1.した 「下」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ