bên kia bờ
danh từ
1.ひがん 「彼岸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỈ
NGẠNガン