bên ngoài nước
câu, diễn đạt
1.こくがい 「国外」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
NGOẠIガイ、ゲ