bên nợ
danh từ
1.かりにん 「借人」 [TÁ NHÂN]​​
2.かりかた 「借方」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
PHƯƠNGホウ
シャク