bên nội
1.ちちかたのしんぞく 「父方の親族」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
THÂNシン
TỘCゾク
PHƯƠNGホウ