bén rễ sâu
câu, diễn đạt
1.ねづよい 「根強い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƯỜNGキョウ、ゴウ
CĂNコン