bên thông báo
1.こくちしゃ 「告知者」​​
2.つうちしゃ 「通知者」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
THÔNGツウ、ツ
CÁOコク
TRI