bên thua
danh từ
1.まけいぬ 「負け犬」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
KHUYỂNケン