bên trái phía trên cùng
câu, diễn đạt
1.ひだりうえ 「左上」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢサ、シャ
THƯỢNGジョウ、ショウ、シャン