bên trong cảng
câu, diễn đạt
1.こうない 「港内」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
CẢNGコウ