bên trong cơ thể
câu, diễn đạt
1.たいない 「体内」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
THỂタイ、テイ