bệnh A-đi-sơn
danh từ
1.アジソンびょう 「アジソン病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ