bệnh án
1.しんだんしょ 「診断書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐOẠN,ĐOÁNダン
CHẨNシン
THƯショ