bệnh ban
1.がんぐねつ 「ガング熱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHIỆTネツ