bệnh bao tử
1.いびょう 「胃病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
VỊ