bệnh bên trong cơ thể
câu, diễn đạt
1.ないこう 「内攻」 [NỘI CÔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘIナイ、ダイ
CÔNGコウ