bệnh bong gân
1.ねんざ 「捻挫」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NIỆM,NIỆPネン、ジョウ
TỎAザ、サ