bệnh cà lăm
1.きつり 「吃り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẬT,CẬTキツ