bệnh căng dạ dày
câu, diễn đạt
1.いかくちょう 「胃拡張」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHUẾCHカク、コウ
VỊ
TRƯƠNGチョウ