bệnh cúm Châu Á
câu, diễn đạt
1.アジアかぜ​​

Thảo luận, đóng góp