bệnh đi ỉa tiêu chảy
câu, diễn đạt
1.げり 「下痢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
LỴ