bệnh do mệt mỏi
câu, diễn đạt
1.ひへい 「疲弊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỆヘイ