bệnh động kinh
danh từ
1.てんかん 「癲癇」 [ĐIÊN NHÀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh động kinh

1. Chứng động kinh nhạy cảm với ánh sáng
光過敏性癲癇
2. Có triệu chứng của bệnh động kinh
癲癇の症状がある

Kanji liên quan

NHÀNカン、ゲン
ĐIÊNテン