bệnh đục nhân mắt
câu, diễn đạt
1.そこひ​​

Thảo luận, đóng góp