bệnh ghẻ
danh từ
1.ひぜん 「皮癬」 [BÌ TIỂN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỂNセン