bệnh giời leo
danh từ
1.アルツェハイマー​​

Thảo luận, đóng góp