bệnh ho
1.せき 「咳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÁIカイ、ガイ