bệnh khó chữa
câu, diễn đạt
1.なんびょう 「難病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
NẠN,NANナン