bệnh không thể chữa được
câu, diễn đạt
1.なんしょう 「難症」 [NẠN CHỨNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
CHỨNGショウ