bệnh kinh niên
danh từ
1.ながわずらい 「長煩い」 [TRƯỜNG PHIỀN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIỀNハン、ボン
TRƯỜNGチョウ