bệnh lậu
danh từ
1.りんびょう 「淋病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
LÂMリン