bệnh lâu ngày
câu, diễn đạt
1.ながわずらい 「長患い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRƯỜNGチョウ
HOẠNカン