bệnh lên sởi
danh từ
1.はしか 「麻疹」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẨNシン、チン
MAマ、マア