bệnh lỵ do amip gây nên
câu, diễn đạt
1.アメーバせきり 「アメーバ赤痢」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bệnh lỵ do amip gây nên

1. bệnh lỵ ác tính
悪性の赤痢
2. chết vì bệnh lỵ
赤痢で死ぬ
3. bệnh lỵ ở các vùng nhiệt đới
熱帯赤痢

Kanji liên quan

XÍCHセキ、シャク
LỴ