bệnh mù màu
danh từ
1.しきもう 「色盲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MANHモウ
SẮCショク、シキ