bệnh mũi
danh từ
1.びしつ 「鼻疾」 [TỴ TẬT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬTシツ
TỴ