bệnh nấm lúa
danh từ
1.ばっかく 「麦角」 [MẠCH GIÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠCHバク
GIÁCカク