bệnh não
danh từ
1.のうびょう 「脳病」 [NÃO BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
NÃOノウ、ドウ