bệnh nghiện
1....ちゅうどく 「...中毒」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
ĐỘCドク