bệnh ngoài da
câu, diễn đạt
1.ひふびょう 「皮膚病」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
PHU