bệnh ngủ
1.ねむりびょう 「眠り病」 [MIÊN BỆNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỆNHビョウ、ヘイ
MIÊNミン